พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 : พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยสังเขป / รวบรวมโดย บุญทรง พฤกษาพงษ์.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
บุญทรง พฤกษาพงษ์
Call no.: KPT3276.ก28 2551Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2551Description: [ก]-จ, 212 หน้าISBN: 9789744473745Subject(s): การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT3276.ก28 | 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3276.ก28 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012413069
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3276.ก28 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012303815
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3276.ก28 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012413010
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3276.ก28 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012413044
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3272 .ส73 กฎหมายอุตสาหกรรม / KPT3276.ก28 2543 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 พร้อมกฎกระทรวง ถึง พ.ศ. 2543 พระราชกฤษฎีกา, ระเบียบและประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระเบียบและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ระเบียบและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา / KPT3276.ก28 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 : KPT3276.ก28 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 : KPT3276.ก28 2551ก คดีผู้บริโภค : วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค / KPT3276.ก28 2551ก คดีผู้บริโภค : วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค / KPT3276.ก28 2556 ล. 1 รวมกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544