คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.  (Text) (Text)

เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), พระยา, 2432-2492
Call no.: HF1382.6.ก6 ท7Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ปอทง, 2476-2477Description: 5 เล่มSubject(s): กฎหมายแพ่งและพาณิชย์LOC classification: HF1382.6.ก6 | ท7
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012379567
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012388410
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012389491
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012388428
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012380391
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ห้ามยืม 31379012815230
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ห้ามยืม 31379012815255
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ห้ามยืม 31379012815271
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ห้ามยืม 31379012806585
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 ห้ามยืม 31379001435560
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 3 ห้ามยืม 31379001435263
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379008317548
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011902062
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 3 ห้ามยืม 31379008317514
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 4 ห้ามยืม 31379001436774
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379000848615
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 5 ห้ามยืม 31379001435537
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 4 ห้ามยืม 31379000848623
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012815248
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012815263
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 09/07/2022 31379012815289
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379012806593
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books HF1382.6.ก6 ท7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 5 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379011902070
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544