คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ / ไพโรจน์ วายุภาพ.  (Text) (Text)

ไพโรจน์ วายุภาพ
Call no.: KPT810 .พ94 2551Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 451 หน้าISBN: 9789748042572Subject(s): หนี้ (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT810 | .พ94 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 ยืมออก 10/11/2020 31379012490646
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 ยืมออก 10/11/2020 31379012490653
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ 31379012490547
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 31379012490554
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ 31379012490612
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ 31379012490620
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ 31379012490638
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ 31379012490562
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ 31379012490588
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ 31379012490596
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ 31379012490604
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT810 .ด646 2563 กฎหมายหนี้ : KPT810 .ด646 2563 กฎหมายหนี้ : KPT810 .พ94 2549 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ / KPT810 .พ94 2551 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ / KPT834 .จ63 2553 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT834 .จ63 2561 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT834 .จ63 2563 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544