คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.  (Text) (Text)

จำปี โสตถิพันธุ์
Call no.: KPT886.3 .จ63 2551Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 287 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742887087Other title: คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ [Spine title]Subject(s): การควบคุมค่าเช่า -- ไทยเช่าซื้อ -- ไทยLOC classification: KPT886.3 | .จ63 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012325339
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012325321
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012325313
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379012449519
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379012449527
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 30/06/2022 31379012449535
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012449378
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012449386
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012449469
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012449428
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012449436
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT886.3 .จ63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012449451
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT886.3 .จ63 2549 คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT886.3 .จ63 2549 คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT886.3 .จ63 2551 คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT886.3 .จ63 2551 คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT886.3 .จ63 2551 คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT886.3 .จ63 2565 คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT886.3 .ป46 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 537 ถึงมาตรา 574 ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544