กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1, สนธิสัญญา / โดย ประสิทธิ์ เอกบุตร.  (Text) (Text)

ประสิทธิ์ เอกบุตร
Call no.: JX3695 .ป36 2551 ล. 1Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)Description: 368 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9789742887186Other title: สนธิสัญญา [Portion of title]Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศสัญญาระหว่างประเทศLOC classification: JX3695 | .ป36 2551 ล. 1
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012314895
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012314903
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 ยืมออก 10/02/2022 31379012450459
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379012450467
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379012450475
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379012450400
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/02/2022 31379008493349
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012450285
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012450293
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012450301
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012775301
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379012450418
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012450426
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379012450442
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 24/02/2022 31379012450327
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012450335
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012450343
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012450350
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 ยืมออก 02/02/2022 31379012450384
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012450392
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544