เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน.  (Text) (Text)

สุชาติ โคเมท | นนทพันธ์ ภักดีผดุงแดน, 2479-
Call no.: HB54 .ศ7Publication: นครหลวงฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513Description: 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)Subject(s): โครงการพัฒนาการเกษตรการพัฒนาเศรษฐกิจLOC classification: HB54 | .ศ7
Contents:แง่คิดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แปลจาก Some land use problems of Northeast Thailand โดย สุชาติ โคเมท. - แนวทางพัฒนาประเทศไทย โดย นนทพันธ์ ภักดีผดุงแดน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB54 .ศ7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379003680478
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB54 .ศ7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003680528
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB54 .ศ7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379000047630
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/101310 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008296361
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/113686 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008296353
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/166614 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379003680494
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HB54 .ช3 ทัศนะคติของลูกจ้างแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรีและปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมลูกจ้างแรงงานในประเทศไทย. HB54 .พ2 เศรษฐทัศน์. HB54 .ว6 การศึกษากรณีญี่ปุ่นกำไพ่ที่เหนือกว่าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย. HB54 .ศ7 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน. HB54 .ศ7 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน. HB54 .อ7 ผลประโยชน์กับการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนจากต่างประเทศ และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ. HB61 .ร62 ศัพท์เศรษฐศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

แง่คิดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แปลจาก Some land use problems of Northeast Thailand โดย สุชาติ โคเมท. - แนวทางพัฒนาประเทศไทย โดย นนทพันธ์ ภักดีผดุงแดน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544