เศรษฐทัศน์.  (Text) (Text)

พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2476-
Call no.: HB54 .พ2Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ข่าวพาณิชย์, 2520 [1977]Description: 480 หน้า. ภาพประกอบNotes: "...ศพ คุณหญิงเหรียญ ภาษาปริวัตร".Subject(s): เหรียญ ภาษาปริวัตร, คุณหญิง, 2437-2522?ภาษาปริวัตร (นาม)เศรษฐศาสตร์LOC classification: HB54 | .พ2
Contents:เศรษฐศาสตร์ (Economocs). - ความยืดหยุ่น (Elasticity). - สินค้าเศรษฐกิจ (Economic goods). - ตลาดปัจจัยการผลิต (Factor markets).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB54 .พ2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืมคืน (เป็นฉบับซ้ำ รอพิจารณาเข้าคลัง) 31379003760171
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB54 .พ2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379003760205
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB54 .พ2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.7 พร้อมให้บริการ
31379003760221
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1977 52469 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379003680585
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB54 .พ2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379003680551
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HB53 .อ3 อนุสรณ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางผจงมาศ อัครเศรณี (ประดับ วงศาโรจน์). HB54 .จ4 ปัญหาโภคศาสตร์ / HB54 .ช3 ทัศนะคติของลูกจ้างแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรีและปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมลูกจ้างแรงงานในประเทศไทย. HB54 .พ2 เศรษฐทัศน์. HB54 .ว6 การศึกษากรณีญี่ปุ่นกำไพ่ที่เหนือกว่าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย. HB54 .ศ7 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน. HB54 .ศ7 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน.

"...ศพ คุณหญิงเหรียญ ภาษาปริวัตร".

เศรษฐศาสตร์ (Economocs). - ความยืดหยุ่น (Elasticity). - สินค้าเศรษฐกิจ (Economic goods). - ตลาดปัจจัยการผลิต (Factor markets).

"ชื่อเรื่องที่ปกนอก: อนุสรณ์ คุณหญิงเหรียญ ภาษาปริวัตร".

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544