คำอธิบายกฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป / จิรนิติ หะวานนท์.  (Text) (Text)

จิรนิติ หะวานนท์
Call no.: KPT2720 .จ64 2551Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 128 หน้าNotes: พิมพ์ครั้งที่ 3 ใช้ชื่อเรื่อง: คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป. 2550.ISBN: 9789748042602Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .จ64 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .จ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 ยืมออก 04/01/2022 31379012522182
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .จ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012522190
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .จ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012522109
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .จ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012522117
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2720 .จ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012451374
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .จ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012522158
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .จ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012522166
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .จ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012522174
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .จ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012522125
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .จ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012522133
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .จ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012522141
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2720 .ค75 คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / KPT2720 .ค75 คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / KPT2720 .ค75 2547 คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. KPT2720 .จ64 2551 คำอธิบายกฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป / KPT2720 .จ625 2551 รัฐประศาสนศาสตร์: ว่าด้วยกฎหมายปกครอง / KPT2720 .จ625 2551 รัฐประศาสนศาสตร์: ว่าด้วยกฎหมายปกครอง / KPT2720 .ช65 2542 คำอธิบายกฎหมายปกครอง /

พิมพ์ครั้งที่ 3 ใช้ชื่อเรื่อง: คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป. 2550.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544