ถาม-ตอบกฎหมายลักษณะละเมิด : สรุปความรู้เตรียมตัวสอบ / สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย.  (Text) (Text)

พจน์ กู้มานะชัย
Call no.: KPT834 .พ23 2551Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 169 หน้าISBN: 9789742034634Subject(s): ละเมิด -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัดLOC classification: KPT834 | .พ23 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012467297
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012467305
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 ยืมออก 16/07/2021 31379012467313
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 ยืมออก 16/07/2021 31379012302346
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012302296
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012467198
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012467206
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012467255
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012467263
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012467271
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012467289
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012467214
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012467222
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012467230
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .พ23 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012467248
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT834 .จ63 2561 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT834 .จ63 2563 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT834 .จ63 2563 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT834 .พ23 2551 ถาม-ตอบกฎหมายลักษณะละเมิด : สรุปความรู้เตรียมตัวสอบ / KPT834 .ภ63 2560 คำอธิบายกฎหมายละเมิด / KPT839 .ส43 เหตุสุดวิสัยในทางแพ่ง : KPT852.4 .ม365 การกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีสิ่งแวดล้อม /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544