มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในประเทศไทย / โดย เดือนเด่น นาคสีหราช.  (Text) (Text)

เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-
Call no.: KPT3299 .ด833Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 9, 179 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Legal measures for the prevention and control of forest fire in Thailand [Added title page title]Subject(s): กฎหมายการป่าไม้ -- ไทยไฟป่า -- การป้องกันและควบคุมLOC classification: KPT3299 | .ด833Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3299 .ด833 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012460680
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3296 .ก96 ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.-- : KPT3296 .อ633 2557 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร / KPT3299 .ช363 2554 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการชะล้างพังทลายของดิน / KPT3299 .ด833 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในประเทศไทย / KPT3299 .ป46 ปรับปรุงกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและที่ดิน / KPT3299 .ป46 ปรับปรุงกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและที่ดิน / KPT3299 .ป634 2554 การจัดการพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544