พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / [รวบรวมโดย] กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.  (Text) (Text)

Call no.: KPT1542.ก28 2551กPublication: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2551?]Description: ก-ฏ, 761 หน้าOther title: พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 [Portion of title] | พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [Portion of title]Subject(s): เด็ก -- บริการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยเยาวชน -- บริการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการสงเคราะห์เด็ก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยเด็ก -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยหอพัก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยผู้สูงอายุ -- บริการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยคนพิการ -- การสงเคราะห์และดูแล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการค้ามนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT1542.ก28 | 2551ก
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1542.ก28 2551ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012469525
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1542.ก28 2551ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012469533
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT1542.ก28 2551ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012469434
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1542.ก28 2551ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012469509
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1542.ก28 2551ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012469517
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1542 .ก25 กฎหมายและแนวปฏิบัติในประเทศไทย เฉพาะกรณีที่ไม่สอดคล้องตามอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็กและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : KPT1542.ก28 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 : KPT1542.ก28 2551ก พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / KPT1542.ก28 2551ก พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / KPT1542.ก312546ก4 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. KPT1542.ก312546ก4 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. KPT1572.ก12 บ35 2558 บทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2558 =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544