กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  (Text) (Text)

แสวง บุญเฉลิมวิภาส
Call no.: KPT3018 .ส85 2551Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 222 หน้าISBN: 9789742887209Other title: กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล [Cover title]Subject(s): กฎหมายการแพทย์ -- ไทยการพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3018 | .ส85 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012313319
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012502358
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012502366
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012807534

พย. 311

พย. 111

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012502333
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012502341
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012502275
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012502267
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012502317
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012502325
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012502283
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012502291
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012502309
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544