มุมมอง มุมคิด ทุนTalent Network Leadership & Change : ทุนรัฐบาลสำหรับ HiPPS NewWave leader และนักบริหารระดับกลาง / สำนักงาน ก.พ.  (Text) (Text)

Call no.: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 158 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789763241569Subject(s): ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรมนักบริหาร -- การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- การฝึกอบรมความเป็นผู้นำการพัฒนาองค์การการปฏิรูประบบราชการทุนการศึกษา -- ไทยLOC classification: JQ1746.ฮ13ฝ6 | ม744
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012492691
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379012492675
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012538600
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012538584
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012538592
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012492683
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13ฝ6 ป43 ความจำเป็นในการพัฒนานักบริหารระดับต้น : JQ1746.ฮ13ฝ6 พ43 การพัฒนาข้าราชการกับประสิทธิผลขององค์การ : JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 มุมมอง มุมคิด ทุนTalent Network Leadership & Change : ทุนรัฐบาลสำหรับ HiPPS NewWave leader และนักบริหารระดับกลาง / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 มุมมอง มุมคิด ทุนTalent Network Leadership & Change : ทุนรัฐบาลสำหรับ HiPPS NewWave leader และนักบริหารระดับกลาง / JQ1746.ฮ13ฝ6 ร83 2552 เรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : JQ1746.ฮ13ฝ6 ร644 2557 รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / JQ1746.ฮ13พ6 ร63 2542 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 พร้อมด้วยหนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอราคา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544