โครงการจัดระเบียบการค้าภายในของไทยเพื่อปรับตัวรับผลการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า : รายงานฉบับสมบูรณ์ / หัวหน้าโครงการ, วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ ; ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (Text) (Text)

วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์, 2516-
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Call no.: K1005 .ว649Call no.: CDG83Publication: [กรุงเทพฯ : กองวิชาการและกิจการต่างประเทศ กรมการค้าภายใน, 2551?]Description: 2 เล่ม : ภาพสีประกอบ; 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วSubject(s): กฎหมายธุรกิจตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการขนส่งทางอากาศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับสถานบริการสาธารณสุข -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับLOC classification: K1005 | .ว649
Contents:[ล. 1] รายงานฉบับสมบูรณ์ -- [ล. 2] บทสรุปผู้บริหาร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG83 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012539723
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1005 .ว649 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012539707
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1005 .ว649 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012539715
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
K1005 .ร54 2552 รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วยกฎหมายอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับซื้อขายระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล ประกันภัยทางทะเล วิธีการระงับข้อพิพาท กฎหมายขัดกัน และกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / K1005 .ร54 2552 รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วยกฎหมายอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับซื้อขายระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล ประกันภัยทางทะเล วิธีการระงับข้อพิพาท กฎหมายขัดกัน และกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / K1005 .ร54 2552 รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วยกฎหมายอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับซื้อขายระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล ประกันภัยทางทะเล วิธีการระงับข้อพิพาท กฎหมายขัดกัน และกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / K1005 .ว649 โครงการจัดระเบียบการค้าภายในของไทยเพื่อปรับตัวรับผลการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า : K1005 .ว649 โครงการจัดระเบียบการค้าภายในของไทยเพื่อปรับตัวรับผลการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า : K1005 .ว656 ภาคปฏิบัติกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / K1005 .ว656 ภาคปฏิบัติกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ /

[ล. 1] รายงานฉบับสมบูรณ์ -- [ล. 2] บทสรุปผู้บริหาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544