ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียในกรณีความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / โดย พันเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว.  (Text) (Text)

เอกรัตน์ ช้างแก้ว, 2507-
Call no.: DS575.5.ม6 อ724Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Description: 4, 200 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่Notes: ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต.Subject(s): ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- มาเลเซียการก่อความไม่สงบ -- ไทย (ภาคใต้)ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครองLOC classification: DS575.5.ม6 | อ724
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS575.5.ม6 อ724 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012532546
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner DS575.5.ม6 อ724 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012709490
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
DS575.5.ฟ6 ท94 ไทย-ฟิลิปปินส์ : DS575.5.ม6 ก536 2560 ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / DS575.5.ม6 ก536 2560 ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / DS575.5.ม6 อ724 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียในกรณีความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / DS575.5.ย6 ค56 ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป จากอดีตสู่ปัจจุบัน : เยอรมนี โปรตุเกส รัสเซีย : เอกสารจากการสัมมนา / DS575.5.ย6 ค56 ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป จากอดีตสู่ปัจจุบัน : เยอรมนี โปรตุเกส รัสเซีย : เอกสารจากการสัมมนา / DS575.5.ย6 ค56 ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป จากอดีตสู่ปัจจุบัน : เยอรมนี โปรตุเกส รัสเซีย : เอกสารจากการสัมมนา /

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544