การสร้างความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้าแรงงานทาสบนเรือประมง = [Collaboration against slave-like labor trafficking on fishing vessels] / โดย พฤฒ เอมมานูเอล ใบระหมาน.  (Text) (Text)

พฤฒ เอมมานูเอล ใบระหมาน
Call no.: HV400.55 .พ43Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Description: 10, 148 แผ่น : ภาพประกอบNotes: ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ.Other title: Collaboration against slave-like labor trafficking on fishing vessels [Parallel title]Subject(s): สังคมสงเคราะห์ -- การทำงานเป็นทีม -- ไทยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน -- ไทยการค้ามนุษย์ -- ไทยแรงงานทาส -- ไทยLOC classification: HV400.55 | .พ43
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV400.55 .พ43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012531969
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HV400.55 .ผ83 2550 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) ; และ, แผนปฏิบัติการWTพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อชีวิตมั่นคง พ.ศ. 2550-2554 ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) / HV400.55 .พ25 2563 ความยุติธรรมในสวัสดิการสังคม = Justice in social welfare / HV400.55 .พ25 2563 ความยุติธรรมในสวัสดิการสังคม = Justice in social welfare / HV400.55 .พ43 การสร้างความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้าแรงงานทาสบนเรือประมง = HV400.55 .ย733 2556 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส (พ.ศ. 2556-2559) / HV400.55 .ร53 2562 ล. 1 ร้อยเรื่องเล่ากระทรวง พม. เล่มที่ 1, "ปฐมฤกษ์" / HV400.55 .ร638 2551 การสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ 12 พื้นที่ : รายงานการศึกษา /

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544