รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย / [รวบรวมโดย] พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.  (Text) (Text)

พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-
Call no.: KPT3025 .ร543 2552Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 269 หน้าISBN: 9789742886769Other title: รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย [Running title] | คนต่างด้าวในประเทศไทย [Spine title]Subject(s): คนต่างด้าว -- ไทยLOC classification: KPT3025 | .ร543 2552
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012328325
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012328358
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012328341
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012328366
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012328333
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379012537669
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379012537677
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012537685
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379012537586
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012537545
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012537552
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012537651
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012537560
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012537594
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ร543 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012537644
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Electronic Transactions Development Agency (ETDA) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2920.ก28 2547ข รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2546 / KPT2977 .บ356 บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : KPT2978.4 .พ467 2557 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 : KPT3025 .ร543 2552 รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย / KPT3028.ก312542ก4 2546 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 / KPT3035 .พ464 2557 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 : KPT3042 .ก33 2544 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พร้อมด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 บทวิเคราะห์สรุป และ ข้อแนะนำ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544