การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ.  (Text) (Text)

บรรเจิด สิงคะเนติ
Call no.: KPT2460 .บ437Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ก๊อบปี้ (ประเทศไทย), 2551Description: xxxviii, 316 หน้าISBN: 9789747473155Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยLOC classification: KPT2460 | .บ437
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012540507
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012540515
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012551579
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379012551587
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012533866
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012540499
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013198032
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012533916
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012533924
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012543717
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012543725
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012533874
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 28/06/2022 31379012533882
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379012551561
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379012575347
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379012575354
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .ค363 สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองบุคคล ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ / KPT2460 .บ437 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / KPT2460 .บ437 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / KPT2460 .บ437 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / KPT2460 .บ437 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / KPT2460 .บ437 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / KPT2460 .บ438 2555 การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544