การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สมคิด เลิศไพฑูรย์.  (Text) (Text)

สมคิด เลิศไพฑูรย์
Call no.: KPT2640 .ส42Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ก๊อบปี้ (ประเทศไทย), 2551Description: xx, 226 หน้าISBN: 9789747725568Subject(s): ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยผู้ตรวจการของรัฐสภา -- ไทยLOC classification: KPT2640 | .ส42
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012540556
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012540564
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012551538
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379012551546
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012533791
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012540549
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013198024
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012533841
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012533825
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012533833
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ยืมออก 31/08/2022 31379001541227
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012533817
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2640 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379012575305
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2640 .ว47 2546 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย / KPT2640 .ว47 2546 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย / KPT2640 .ส42 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT2640 .ส42 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT2640 .ส42 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT2640 .ส42 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT2640 .ส47 สรุปประเด็นความเห็นและความเห็นแย้งในการพิจารณา ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544