การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches / องอาจ นัยพัฒน์.  (Text) (Text)

องอาจ นัยพัฒน์
Call no.: H62.5 .อ25Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 401 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740322856Other title: Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches [Parallel title]Subject(s): สังคมศาสตร์ -- วิจัยวิจัยLOC classification: H62.5 | .อ25
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks H62.5 .อ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012545878

ปก.325 สิทธิมนุษยชน ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks H62.5 .อ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 31/05/2022 31379012545795
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks H62.5 .อ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012542552
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks H62.5 .อ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 ยืมออก 31/08/2022 31379012720281
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books H62.5 .อ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ไปยัง Professor Sangvian Indaravijaya Library ตั้งแต่วันที่ 30/05/2022 31379012720299
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H62.5 .อ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012545803
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H62.5 .อ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012545829
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H62.5 .อ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012545837
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books H62.5 .อ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379012545845
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks H62.5 .อ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012545852
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks H62.5 .อ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012545860
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
H62.5 .ส744 2554 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ / H62.5 .อ25 การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches / H62.5 .อ25 การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches / H62.5 .อ25 การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches / H62.5 .อ25 การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches / H62.5 .อ68 2531 การสังเคราะห์งานวิจัย : H62.5 .อ68 2531 การสังเคราะห์งานวิจัย :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544