ความเห็นทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ = [General comments adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights United Nations High Commissioner for Human Rights] / ศรีประภา เพชรมีศรี และ ปราณี เก้าเอี้ยน แปล ; วีระ สมบูรณ์ บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

สหประชาติ. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ศรีประภา เพชรมีศรี | ปราณี เก้าเอี้ยน | วีระ สมบูรณ์
Call no.: K3239.45 .ส534Series: การรวบรวมความเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดยองค์กรกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติPublication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545Description: 221 หน้าISBN: 9740501648Other title: General comments adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights United Nations High Commissioner for Human Rights [Parallel title]Subject(s): สิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองสิทธิทางสังคมLOC classification: K3239.45 | .ส534
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3239.45 .ส534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012541232
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
K3238 .ส63 2544 สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ / K3238.31948 .M67 The Universal Declaration of Human Rights : origins, drafting, and intent / K3239.3 .G537 Dictionary of international human rights law / K3239.45 .ส534 ความเห็นทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ = K3239.45 .ส535 ความเห็นทั่วไปว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่รับรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ = [General comments on civil and political rights adopted by the Human Rights Committee United Nations High Commissioner for Human Rights] / K3239.5 2003 Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human rights while countering terrorism : K3239.6 .ว626 2555ก ศัพท์สิทธิมนุษยชน /

Sriprapha Petcharamesree ; Pranee Kaoian ; Vira Somboon.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544