แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014240635
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012543311
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012543303
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012543329
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012543345
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379012543220
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012543212
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012543196
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012543204
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012543188
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012543287
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012543295
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012543238
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012543246
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012543253
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012543279
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT1865 .ญ633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012543261
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1367.ก28 2537 พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537 / KPT1430.ก35 2540 ร82 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ของลูกจ้าง และ คำชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. KPT1440 .ส72 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 (เรียงมาตรา) / KPT1865 .ญ633 คนไร้รัฐ / KPT2064.5 2540.ก6 2540ก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. KPT2067 .ด73 คำอธิบายศัพท์ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / KPT2275 .ก962 2558 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 100 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544