ท้องถิ่นอภิวัฒน์ / ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, โกวิทย์ พวงงาม, หควณ ชูเพ็ญ ; พิทยา ว่องกุล บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
โกวิทย์ พวงงาม | หควณ ชูเพ็ญ | พิทยา ว่องกุล
Call no.: JS7153.3.ก8 ธ226Series: ชุดโลกาภิวัตน์ ; 32Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2551Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 7, 216 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789747742084Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- สหรัฐอเมริกาการปกครองท้องถิ่น -- ญี่ปุ่นการปกครองท้องถิ่น -- ฟิลิปปินส์LOC classification: JS7153.3.ก8 | ธ226
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012315421
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012306909
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012692258
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014886593
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012692183
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012692191
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012549383
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012549391
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012692225
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012692217
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012692209
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012692233
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ธ226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012692241
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.3.ก8 ค942 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัยทัศน์และอำนาจใหม่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 12-16 กันยายน 2548 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา / JS7153.3.ก8 จ624 2553 รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) / JS7153.3.ก8 ถ56 2558 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม = JS7153.3.ก8 ธ226 ท้องถิ่นอภิวัฒน์ / JS7153.3.ก8 ธ226 ท้องถิ่นอภิวัฒน์ / JS7153.3.ก8 บ73 2547 คู่มือการเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. คืออะไร / JS7153.3.ก8 ป442 ยุทธศาสตร์ อบต. :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544