กฎหมายอาญา 3 = Criminal law 3 : ภาคความผิดและภาคลหุโทษ แนวประยุกต์ / บุญเพราะ แสงเทียน.  (Text) (Text)

บุญเพราะ แสงเทียน, 2477-
Call no.: KPT3878 .บ723 2551Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2551Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 3, ปรับปรุงใหม่Description: 517 หน้าISBN: 9789741628179Other title: Criminal law 3 [Parallel title]Subject(s): ความผิด (กฎหมาย) -- ไทยความผิดลหุโทษ -- ไทยLOC classification: KPT3878 | .บ723 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .บ723 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012610565
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .บ723 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012610573
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .บ723 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012610581
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3878 .บ723 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012610482
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3878 .บ723 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012610490
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3878 .บ723 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012610532
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3878 .บ723 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012610540
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3878 .บ723 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012610557
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3878 .บ723 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012610508
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3878 .บ723 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012610516
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3878 .บ723 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012610524
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3878 .ท567 2564 คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / KPT3878 .ท567 2565 คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / KPT3878 .บ723 2551 กฎหมายอาญา 3 = Criminal law 3 : ภาคความผิดและภาคลหุโทษ แนวประยุกต์ / KPT3878 .บ723 2551 กฎหมายอาญา 3 = Criminal law 3 : ภาคความผิดและภาคลหุโทษ แนวประยุกต์ / KPT3878 .ม332 คู่มือประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด (ลักษณะ 1 ถึงลักษณะ 12 มาตรา 107 ถึงมาตรา 366) ภาค 3 ลหุโทษ (มาตรา 367 ถึงมาตรา 398) : KPT3878 .ม332 คู่มือประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด (ลักษณะ 1 ถึงลักษณะ 12 มาตรา 107 ถึงมาตรา 366) ภาค 3 ลหุโทษ (มาตรา 367 ถึงมาตรา 398) : KPT3878 .ส73 ความรับผิดของผู้บริหารกิจการทางแพ่งและทางอาญา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544