คำอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 / พลตำรวจตรีหญิง นัยนา เกิดวิชัย.  (Text) (Text)

นัยนา เกิดวิชัย
Call no.: KPT3448 .น64 2552Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: ก-ฑ, 663 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789749920800Subject(s): กฎหมายจราจร -- ไทยLOC classification: KPT3448 | .น64 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3448 .น64 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012715992
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3448 .น64 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012716008
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3448 .น64 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379012715950
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3448 .น64 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012715935
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3448 .น64 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012715968
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3443.ก28 2538 พระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537 / KPT3443.5 .T435 2010 Thailand's new vehicle registration 2010-2011. KPT3448.ก28 2539 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 สำหรับพ.ศ. 2539 : KPT3448 .น64 2552 คำอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 / KPT3473 .ค742 2553 คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2). KPT3480.5 .ป464 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ = Multimodal transport : หลักการและแนวทางการทำความเข้าใจ พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 / KPT3480.5 .ผ932 คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544