ลิขสิทธิ์ = Copyright law : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / วัส ติงสมิตร.  (Text) (Text)

วัส ติงสมิตร
Call no.: KPT1160.ก28 2551 ว65Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Description: 369 หน้าISBN: 9789742034610Other title: Copyright law [Parallel title]Subject(s): ลิขสิทธิ์ -- ไทยลิขสิทธิ์ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อLOC classification: KPT1160.ก28 2551 | ว65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012313616
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012660826
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012660834
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012660750
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 31/05/2022 31379012660768
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012660818
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013108304
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013108312
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012660792
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012660800
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012660776
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2551 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012660784
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Sangvian Indaravijaya Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1155.ก28 2539 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 / KPT1155.ก28 2543 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 / KPT1155.ก28 2543 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 / KPT1160.ก28 2551 ว65 ลิขสิทธิ์ = Copyright law : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / KPT1160.ก312537ก4 2541 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. KPT1160.2 .ม63 2556 เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism) / KPT1183 .บ63 ขอบเขตการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544