วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.-- / โดย พิลาสินี โยงสมบัติ.  (Text) (Text)

พิลาสินี โยงสมบัติ, 2527-
Call no.: K3611.ท72 พ644Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Description: 20, 251 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Critic on draft of Protection of Child Born by Assisted Reproductive Technology Act B.E.-- [Added title page title]Subject(s): เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ของมนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกฎหมายครอบครัวเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ของมนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายครอบครัว -- ไทยLOC classification: K3611.ท72 | พ644Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks K3611.ท72 พ644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012599941
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K3611.ท34 ก764 2548 ปัญหากฎหมายและชีวจริยศาสตร์ในการวิจัยทางการแพทย์ / K3611.ท34 อ63 2555 การส่งเสริมการศึกษาวิจัยตามหลักจริยธรรม ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 : K3611.ท72 จ62 การผสมเทียมโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน : K3611.ท72 พ644 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.-- / K3611.ท72 ส852 ประเด็นและข้อเสนอแนะทางกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการคัดเลือกทางพันธุกรรม : K3611.ท72 อ636 ปัญหากฎหมายและจริยธรรมกับการคุ้มครองชีวิตอันเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ = K3611.ท72 อ636 ปัญหากฎหมายและจริยธรรมกับการคุ้มครองชีวิตอันเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544