ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อและแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร / รวบรวมโดย อาภรณ์ นารถดิลก, โกเมนทร์ สืบวิเศษ.  (Text) (Text)

อาภรณ์ นารถดิลก | โกเมนทร์ สืบวิเศษ
Call no.: KPT3558.ก28 2552 ป46Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักงานกฎหมายกฤตย์จุฑา, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 36, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)ISBN: 9789748285177Subject(s): รัษฎากร -- ไทยภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT3558.ก28 2552 | ป46
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3558.ก28 2552 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012639655
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3558.ก28 2552 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012639606
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT3558.ก28 2552 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012639648
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3557 .S88 Tax planning, asset management, and takeover / KPT3558.ก28 2549 ป46 ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อ / KPT3558.ก28 2550 ป46 ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อและแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร / KPT3558.ก28 2552 ป46 ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อและแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร / KPT3558.ก48 ร52 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) / KPT3558.ก48 ร52 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) / KPT3560 .ณ635 การบังคับชำระหนี้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544