ผู้ทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ / โดย ขรรค์เพชร ชายทวีป.  (Text) (Text)

ขรรค์เพชร ชายทวีป, 2516-
Call no.: K3240 .ข442Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Description: 13, 198 แผ่นOther title: Subject of community rights in constitution [Added title page title]Subject(s): สิทธิพลเมืองชุมชน -- การศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิพลเมือง -- ไทยชุมชน -- ไทยLOC classification: K3240 | .ข442Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ไม่มีรายการทางกายภาพสำหรับระเบียนนี้
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K3240 .ก254 กฎหมายสิทธิมนุษยชน = Human rights law / K3240 .ก746 หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ / K3240 .ข52 2554 ข้อคิดเห็นทางกฎหมายต่อปฏิญญาเจนีวาของ ICJ : ผดุงหลักนิติธรรมและบทบาทของผู้พิพากษาและทนายความในภาวะวิกฤติ / K3240 .ข442 ผู้ทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ / K3240 .ด94 2553 สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดใช้ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและกว้างขวาง : คู่มือนักปฏิบัติ / K3240 .ต53 2561 ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน / K3240 .น85 2556 แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน = EU guidelines on human rights defenders /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544