ความเป็นมาและปัญหาสถานะทางกฎหมายของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / โดย กิตติศักดิ์ อุไรวงศ์.  (Text) (Text)

กิตติศักดิ์ อุไรวงศ์, 2512-
Call no.: KPT2875 .ก673Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Description: 14, 156 แผ่นOther title: Background and legal status problem of the crown property bureau [Added title page title]Subject(s): นิติบุคคล -- ไทยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2875 | .ก673Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2875 .ก673 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012608684
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2860 .ท636 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พร้อมคำอธิบายรายมาตรา และ พระราชบัญญัิติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 / KPT2860.ป6 ศ63 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม / KPT2860.ป6 ศ63 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม / KPT2875 .ก673 ความเป็นมาและปัญหาสถานะทางกฎหมายของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / KPT2877.ก292542 ก52 2542 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 / KPT2877 .ค564 2548 ความรู้เกี่ยวกับองค์การมหาชน / KPT2877 .ร64 รายงานสรุปผลโครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544