แนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์การมหาชนซึ่งมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง / โดย เจษฎา ไชยตา.  (Text) (Text)

เจษฎา ไชยตา
Call no.: KPT2877 .จ753Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Description: 9, 286 แผ่นOther title: Guidance and possibility on enactment of an act to establish the Food and Drug Administration Commission as a public organization [Added title page title]Subject(s): องค์การมหาชนอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาLOC classification: KPT2877 | .จ753Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2877 .จ753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012616042
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2877.ก28 2543 องค์การมหาชน : KPT2877 .ค42 แนวทางการจัดตั้งสหการในประเทศไทย / KPT2877 .จ444 สถานะทางกฎหมายของบรรษัทในประเทศไทย = KPT2877 .จ753 แนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์การมหาชนซึ่งมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง / KPT2877 .ณ635 องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ การดำเนินงาน และความสัมพันธ์กับรัฐ = Public organization according to the Public Organization Act of 2542 : comparative study of authority, operation and authority of control / KPT2877 .ร64 รายงานสรุปผลโครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 / KPT2877 .ร64 รายงานสรุปผลโครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544