การดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับ concise / ประทีป อ่าววิจิตรกุล.  (Text) (Text)

ประทีป อ่าววิจิตรกุล
Call no.: KPT3276 .ป463Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอเชียคิท แพ็คพริ้นท์ จำกัด, 2551Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 296 หน้าISBN: 974377565XSubject(s): การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยวิธีดำเนินการ (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT3276 | .ป463
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ป463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012731593
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ป463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012731585
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3276 .ป463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012731510
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3276 .ป463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008450786
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3276 .ป463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012731528
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ป463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012731569
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ป463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012731577
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ป463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2022 31379012731551
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276 .ป463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012731544
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276 .ป463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012731536
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3276 .น333 2564 การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามสัญญาผู้บริโภค (consumer contracts): กรณีศึกษาปัญหา "คดีผู้บริโภคเทียม" : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases" / KPT3276 .ป47 2556 เตรียมสอบ วิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค / KPT3276 .ป363 อำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 : KPT3276 .ป463 การดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับ concise / KPT3276 .ป463 การดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับ concise / KPT3276 .ป464 ประมวลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลฎีกาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ยาและคุ้มครองผู้บริโภค (พุทธศักราช 2530-2542) / KPT3276 .ป464 ประมวลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลฎีกาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ยาและคุ้มครองผู้บริโภค (พุทธศักราช 2530-2542) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544