คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / เรียบเรียงโดย เพ็ง เพ็งนิติ.  (Text) (Text)

เพ็ง เพ็งนิติ
Call no.: KPT2840 .พ72 2552Publication: กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 593 หน้าOther title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง [Cover title]Subject(s): ละเมิด -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยLOC classification: KPT2840 | .พ72 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 02/02/2022 31379012731494
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012731502
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012731411
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012731429
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012731478
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012731460
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012731486
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012731452
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012731437
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012731445
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2840 .พ72 2545 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / KPT2840 .พ72 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / KPT2840 .พ72 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / KPT2840 .พ72 2552 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / KPT2840 .พ72 2552 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / KPT2840 .พ72 2553 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / KPT2840 .พ72 2553 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544