การบังคับชำระหนี้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร / โดย ณัฐวรรณ เรืองเดช.  (Text) (Text)

ณัฐวรรณ เรืองเดช, 2521-
Call no.: KPT3560 .ณ635Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Description: 13, 197 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Tax recovery under the revenue code [Added title page title]Subject(s): การจัดเก็บภาษี -- ไทยLOC classification: KPT3560 | .ณ635Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3560 .ณ635 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012633716
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3558.ก28 2552 ป46 ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อและแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร / KPT3558.ก48 ร52 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) / KPT3558.ก48 ร52 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) / KPT3560 .ณ635 การบังคับชำระหนี้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร / KPT3560 .ศ743 การตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรโดยองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน = KPT3560 .อ646 อำนาจการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ : KPT3570 .จ63 2538 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคทั่วไปและภาคอุทธรณ์ฎีกา /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544