สิทธิประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยเหลือทางราชการในการปราบปรามยาเสพติด : รวมกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนควรทราบ / คณะทำงาน กอบกูล จันทวโร ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

กอบกุล จันทวโร
Call no.: KPT2978.4 .ส64 2550Publication: [กรุงเทพฯ] : กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม, 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุงDescription: 132 หน้าSubject(s): ประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยระบบการให้เงินรางวัล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมายLOC classification: KPT2978.4 | .ส64 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2978.4 .ส64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012633062
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2978.4 .ส64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012633070
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2978.4 .ส64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012633104
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2978.4 .ส64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012633112
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2978.4 .ส64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012633088
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2978.4 .ส64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012633096
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2978.4 .ร63 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 พร้อมคำอธิบายและคำถาม-คำตอบ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547. KPT2978.4 .ร63 2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 พร้อมคำอธิบายและคำถาม-คำตอบ. KPT2978.4 .ร63 2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 พร้อมคำอธิบายและคำถาม-คำตอบ. KPT2978.4 .ส64 2550 สิทธิประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยเหลือทางราชการในการปราบปรามยาเสพติด : KPT2978.4 .ส64 2550 สิทธิประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยเหลือทางราชการในการปราบปรามยาเสพติด : KPT3000 .ส44 2545 คดีวิสามัญฆาตกรรม : KPT3000 .ส44 2545 คดีวิสามัญฆาตกรรม :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544