การสังเคราะห์โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย ชลัยพร อมรวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ชลัยพร อมรวัฒนา | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Call no.: JQ1745.ก55น4 ก637Call no.: CDG .ก644425Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2551Description: 2 เล่ม; 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วOther title: โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ [Portion of title]Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทยผู้สูงอายุ -- นโยบายของรัฐ -- ไทยนโยบายกำลังคน -- ไทยการพัฒนาชุมชน -- นโยบายของรัฐ -- ไทยนโยบายสิ่งแวดล้อม -- ไทยการกระจายอำนาจปกครอง -- ไทยLOC classification: JQ1745.ก55น4 | ก637
Contents:[ล. 1.] รายงานฉบับสุดท้าย -- [ล. 2.] รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก644425 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008160294
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ก637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008160278
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ก637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379008160286
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55น4 ก456 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม = Participatory public policy process (P4) : ปรากฎการณ์ใหม่ของสังคมไทย. JQ1745.ก55น4 ก456 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม = Participatory public policy process (P4) : ปรากฎการณ์ใหม่ของสังคมไทย. JQ1745.ก55น4 ก625 2554 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) / JQ1745.ก55น4 ก637 การสังเคราะห์โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ / JQ1745.ก55น4 ก637 การสังเคราะห์โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ / JQ1745.ก55น4 ก638 2553 ช่องว่างนโยบายรัฐบาล / JQ1745.ก55น4 ก638 2553 ช่องว่างนโยบายรัฐบาล /

[ล. 1.] รายงานฉบับสุดท้าย -- [ล. 2.] รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544