โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ : รายงานสรุปการจัดประชุม สัมมนาและเวทีสาธารณะ / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ชลัยพร อมรวัฒนา หัวหน้าโครงการ.  (Text) (Text)

ชลัยพร อมรวัฒนา | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Call no.: JQ1745.ก55น4 ค943Call no.: CDG .ค9385Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2551Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วOther title: การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ : รายงานสรุปการประชุม สัมมนา [Spine title]Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทยผู้สูงอายุ -- นโยบายของรัฐ -- ไทยนโยบายกำลังคน -- ไทยการพัฒนาชุมชน -- นโยบายของรัฐ -- ไทยนโยบายสิ่งแวดล้อม -- ไทยการกระจายอำนาจปกครอง -- ไทยLOC classification: JQ1745.ก55น4 | ค943
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ค9385 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008160377
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ค943 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008160369
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55น4 ข245 2554 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ : JQ1745.ก55น4 ค65 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2539. JQ1745.ก55น4 ค658 คำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา 2475-2543 / JQ1745.ก55น4 ค943 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ : JQ1745.ก55น4 จ72 เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ / JQ1745.ก55น4 จ72 เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ / JQ1745.ก55น4 จ715 2543 ทัศนคติของราชการและภาคเอกชนต่อนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทของรัฐบาล =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544