ยกเครื่องเรื่องวัฒนธรรมศึกษา : รวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 7 / [จัดโดย] ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ; บรรณาธิการ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 7 : การประชุมทางมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 7 : 2551 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)
Call no.: HM623 .ก643Series: เอกสารวิชาการ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร): Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 3 เล่มNotes: ประชุมวันที่ 26-28 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.ISBN: 9786117154003 (ล. 1); 9786117154010 (ล. 2); 9786117154027 (ล. 3)Subject(s): วัฒนธรรม -- การศึกษาและการสอน -- การประชุมมานุษยวิทยา -- การประชุมประวัติศาสตร์ -- การประชุมLOC classification: HM623 | .ก643
Contents:ล. 1. มานุษยวิทยาปะทะวัฒนธรรมศึกษา -- ล. 2. ความโกลาหลของวัฒนธรรมศึกษา -- ล. 3. ประวัติศาสตร์ในมิติวัฒนธรรมศึกษา.เล่ม 1 - - ความเข้าใจ “วัฒนธรรม” ในงานวิจัยสังคมไทย / อานันท์ กาญจนพันธุ์ - - วัฒนธรรมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม: จาก ‘ซ้ายใหม่’ ถึง สจ๊วต ฮอลล์ / วสันต์ ปัญญาแก้ว - - วัฒนธรรมศึกษาแบบไทยๆ : วัฒนธรรมศึกษาหรือการศึกษาวัฒนธรรม / ฐิรวุฒิ เสนาคำ - - มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา และมโนทัศน์วัฒนธรรม / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรีเล่ม 2 - - ความโกลาหลของวัฒนธรรมศึกษา / เกษม เพ็ญภินันท์ - - The Provincial Encompassment of Ethnic Difference in Thailand: The Case of Surin Province / Alexandra Denes, Ph.D. - - วัฒนธรรมข้ามพรมแดน เฮือนเคยอยู่ อู่เคยนอน ต้องจรจำลา: ชาวลาวลี้ภัยในสหรัฐอเมริกา / รัตนา โตสกุลเล่ม 3 - - ประวัติศาสตร์รับใช้ใคร / ธีระ นุชเปี่ยม - - องค์ความรู้ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย: การสร้างความรู้ในบริบทการสถาปนารัฐชาติสมัยใหม่ / ชาตรี ประกิตนนทการ - - การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน: ข้อขัดแย้งในการอนุรักษ์โบราณสถานและวัฒนธรรมแบบชาตินิยม / วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล - - วัฒนธรรมเก็บสะสม “ใจรัก” และ “กำไร” / นิติ ภวัครพันธุ์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013921565
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013921284
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012731064
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012731130
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012731205
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012731015
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012731007
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012731080
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012731072
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012731148
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012731155
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012696184
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012696192
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ยืมออก 31/01/2022 31379012731023
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012731031
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
มีรอยเปียกน้ำ 23 มิย.63 31379012731049
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012696176
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012731098
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012731114
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012731106
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012731163
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012731189
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012731171
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012731056
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012731122
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HM623 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012731197
รายการจองทั้งหมด: 0

ประชุมวันที่ 26-28 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

ล. 1. มานุษยวิทยาปะทะวัฒนธรรมศึกษา -- ล. 2. ความโกลาหลของวัฒนธรรมศึกษา -- ล. 3. ประวัติศาสตร์ในมิติวัฒนธรรมศึกษา.

เล่ม 1 - - ความเข้าใจ “วัฒนธรรม” ในงานวิจัยสังคมไทย / อานันท์ กาญจนพันธุ์ - - วัฒนธรรมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม: จาก ‘ซ้ายใหม่’ ถึง สจ๊วต ฮอลล์ / วสันต์ ปัญญาแก้ว - - วัฒนธรรมศึกษาแบบไทยๆ : วัฒนธรรมศึกษาหรือการศึกษาวัฒนธรรม / ฐิรวุฒิ เสนาคำ - - มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา และมโนทัศน์วัฒนธรรม / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

เล่ม 2 - - ความโกลาหลของวัฒนธรรมศึกษา / เกษม เพ็ญภินันท์ - - The Provincial Encompassment of Ethnic Difference in Thailand: The Case of Surin Province / Alexandra Denes, Ph.D. - - วัฒนธรรมข้ามพรมแดน เฮือนเคยอยู่ อู่เคยนอน ต้องจรจำลา: ชาวลาวลี้ภัยในสหรัฐอเมริกา / รัตนา โตสกุล

เล่ม 3 - - ประวัติศาสตร์รับใช้ใคร / ธีระ นุชเปี่ยม - - องค์ความรู้ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย: การสร้างความรู้ในบริบทการสถาปนารัฐชาติสมัยใหม่ / ชาตรี ประกิตนนทการ - - การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน: ข้อขัดแย้งในการอนุรักษ์โบราณสถานและวัฒนธรรมแบบชาตินิยม / วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล - - วัฒนธรรมเก็บสะสม “ใจรัก” และ “กำไร” / นิติ ภวัครพันธุ์

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544