ทฤษฎีการพึ่งพากับสังคมเศรษฐกิจไทย บรรณาธิการโดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และ สมบูรณ์ ศิริประชัย.  (Text) (Text)

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-
สมบูรณ์ ศิริประชัย
Call no.: HC497.ท9 ร53Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Description: 510 หน้าSubject(s): ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจไทย -- ภาวะเศรษฐกิจLOC classification: HC497.ท9 | ร53
Contents:อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย เศรษฐกิจไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยธนาคารโลก โดย กฤช เพิ่มทันจิตต์.- การพึ่งพิงเงินทุนต่างประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย : กรณีศึกษาว่าด้วย หนี้ต่างประเทศและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ โดย วิวัฒน์ชัย อัตถากร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379009419079
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379009420010
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379009420028
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379009420036
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379009422594
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379009422602
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379003751428
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003751451
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379003751477
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015491377

วส 803 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 01/06/2021 31379000545047
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000545039
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000545062
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379005681441
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379005681433
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379005681458
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379003088946
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379003088953
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC497.ท9 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379003088961
รายการจองทั้งหมด: 0

อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย เศรษฐกิจไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยธนาคารโลก โดย กฤช เพิ่มทันจิตต์.- การพึ่งพิงเงินทุนต่างประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย : กรณีศึกษาว่าด้วย หนี้ต่างประเทศและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ โดย วิวัฒน์ชัย อัตถากร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544