การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเบียร์ในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / โดย ชุมพล พุ่มเมือง.  (Text) (Text)

ชุมพล พุ่มเมือง
Call no.: HF5415.33.ท92พ8 ช743Call no.: CDG104Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Description: 17, 148 แผ่น : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)Subject(s): พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- เพชรบูรณ์อุตสาหกรรมเบียร์ -- ไทยLOC classification: HF5415.33.ท92พ8 | ช743
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF5415.33.ท92พ8 ช743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012695491
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG104 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012695525
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF5415.33.ท92พ8 ช743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012695517
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF5415.33.ท92พ8 ช743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012695509
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HF5415.33.ท92น8 ว63 วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส / HF5415.33.ท92ป3 ส643 2553 แนวทางการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น : HF5415.33.ท92ป3 ส746 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าในอาคารพักอาศัยให้เช่า : HF5415.33.ท92พ8 ช743 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเบียร์ในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / HF5415.33.ท92ร8 ธ643 การศึกษาอุปสงค์และพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัย : HF5415.33.ท92ล4 อ44 2557 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของงานทะเบียน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง = The satisfaction of student on the service of Registration Office, Academic Affairs in Rajamangala University of Technology Lanna Lampang : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / HF5415.332.น6 พ443 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟคั่วสดของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544