100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง [วีดิทัศน์] : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในศุภวาระครบรอบ 100 ปี ของการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... [และอื่น ๆ] ; บทสารคดี ขวารี ผลดี, ณัฐพล พึ่งธรรม, อชิรวิชญ์ อันธพันธ์ ; ควบคุมการผลิต พงษ์เมธี แสงฤทธิ์ ; อำนวยการผลิต ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล.  (Computer file) (Computer file)

ขวารี ผลดี | ณัฐพล พึ่งธรรม | อชิรวิชญ์ อันธพันธ์ | พงษ์เมธี แสงฤทธิ์ | ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล | วสุ แสงสิงแก้ว | ยุพา เพ็ชรฤทธิ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Call no.: CDG .ก14744Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, 2551Description: 13 ซีดี-รอม ใน 7 ตลับ : เสียง, สี และขาว-ดำ ; 4 3/4 นิ้ว + สมุดภาพประกอบ 1 เล่มNotes: ดีวีดี.Other title: ร้อยปีไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง | หนึ่งร้อยปีไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงSubject(s): จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 -- การท่องเที่ยว -- ยุโรปการเยือนต่างประเทศ -- ยุโรปไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ยุโรปยุโรป -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยวProduction credits: เสียงบรรยาย อภิชาย ศรีนา, จิรศักดิ์ วงศาโรจน์, วชิราภรณ์ ชาญนุกูล ; ข้อมูล วงษ์เมธี วงศ์รินทราเมธี, สาวิตรี สิงห์นุกูล, วนาพร ปัญญาชาติรักษ์ ; ช่างภาพ จิรกิตติ์ วิชัยดิษฐ์, นิมนต์ ทองอุทัย, สวัสดิ์ เกษมาลา ; ลำดับภาพ สราวุธ ภุมมโภคิน, รณชัย ทิพย์วงษา, วรกฤษณ์ ศักดิ์คุณวุฒิกุล ;ดำเนินรายการ วสุ แสงสิงแก้ว, ยุพา เพ็ชรฤทธิ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก14744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ห้ามยืม 31379012694130
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก14744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ห้ามยืม 31379012694148
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก14744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ห้ามยืม 31379012694155
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก14744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ห้ามยืม 31379012694163
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก14744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ห้ามยืม 31379012694171
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก14744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ห้ามยืม 31379012694189
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ก14744 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ห้ามยืม 31379012694197
รายการจองทั้งหมด: 0

ดีวีดี.

เสียงบรรยาย อภิชาย ศรีนา, จิรศักดิ์ วงศาโรจน์, วชิราภรณ์ ชาญนุกูล ; ข้อมูล วงษ์เมธี วงศ์รินทราเมธี, สาวิตรี สิงห์นุกูล, วนาพร ปัญญาชาติรักษ์ ; ช่างภาพ จิรกิตติ์ วิชัยดิษฐ์, นิมนต์ ทองอุทัย, สวัสดิ์ เกษมาลา ; ลำดับภาพ สราวุธ ภุมมโภคิน, รณชัย ทิพย์วงษา, วรกฤษณ์ ศักดิ์คุณวุฒิกุล ;

ดำเนินรายการ วสุ แสงสิงแก้ว, ยุพา เพ็ชรฤทธิ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544