ประชาชนไทยไม่เหมือนกัน : ประชาธิปไตยและการแบ่งแยกการรับรู้ = [The distribution of Thai people : democracy and the partition of the perceptible] / โดย พิสิษฐิกุล แก้วงาม.  (Text) (Text)

พิสิษฐิกุล แก้วงาม
Call no.: JQ1745 .พ665Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Description: 5, 102 แผ่นNotes: ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)Other title: Distribution of Thai people : democracy and the partition of the perceptible [Parallel title]Subject(s): ประชาธิปไตย -- ไทย -- มติมหาชนไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2548-2549สุนทรียศาสตร์ -- แง่การเมืองการรับรู้LOC classification: JQ1745 | .พ665
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .พ665 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012735222
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ665 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012870391
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ665 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012735172
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .พ637 การเมืองของไพร่ : จากวิกฤตของระบอบทักษิณสู่การก่อรูปของระบอบการเมืองไทยหลังรัฐประหาร 2549 / JQ1745 .พ655 2558 การศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำมีคุณธรรมและพลเมืองมีความเข้มแข็ง / JQ1745 .พ665 ประชาชนไทยไม่เหมือนกัน : JQ1745 .พ665 ประชาชนไทยไม่เหมือนกัน : JQ1745 .พ723 สนธิ นอกสังเวียนสื่อ : JQ1745 .พ723 สนธิ นอกสังเวียนสื่อ : JQ1745 .พ4657 2558 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 = Eight decades of thai democracy : dynamics of balancing power /

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)

Pixitthikun Kaew-ngam

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544