การพัฒนากฎหมายศุลกากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร / จัดทำโดย ชูชาติ อัศวโรจน์.  (Text) (Text)

ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-
Call no.: KPT3645 .ช72Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., [2552?]Description: ง-ญ, 130 แผ่นNotes: รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 62 สำนักงาน ก.พ.Subject(s): ศุลกากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3645 | .ช72
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3645 .ช72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012735669
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3645 .ช72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014951017
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3645.ก28 2549 พระราชบัญญัติศุลกากร ปรับปรุงใหม่ / KPT3645 .จ64 2556 ข้อดีข้อเสียของความร่วมมือทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย : ศึกษากรณีการลดภาษีศุลกากรตามข้อตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน : รายงานผลการวิจัย = The advantages and disadvantages of tax law co-ordination between Thailand and other countries in Asia region : the case study of reduction in tariffs under Agreement on ASEAN Free Trade Area / KPT3645 .ช63 วิเคราะห์มาตรการทางศุลกากรเพื่อส่งเสริมการส่งออก / KPT3645 .ช72 การพัฒนากฎหมายศุลกากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร / KPT3645 .ช722 การออกกฎหมายอนุวัตรการ "ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย" ในส่วนที่เกี่ยวกับศุลกากรของประเทศไทยและข้อวิเคราะห์ / KPT3645 .ช722 การออกกฎหมายอนุวัตรการ "ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย" ในส่วนที่เกี่ยวกับศุลกากรของประเทศไทยและข้อวิเคราะห์ / KPT3645 .ช722 การออกกฎหมายอนุวัตรการ "ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย" ในส่วนที่เกี่ยวกับศุลกากรของประเทศไทยและข้อวิเคราะห์ /

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 62 สำนักงาน ก.พ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544