การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ปรับปรุงใหม่ตาม ป. วิ. อาญา แก้ไขล่าสุด ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2548 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.  (Text) (Text)

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
Call no.: KPT4657 .ส456 2552Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 446 หน้าISBN: 9786117242021Other title: การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย อุทธรณ์คำสั่งการประกันตัว [Cover title]Subject(s): ประกันตัว (ผู้ต้องหา)LOC classification: KPT4657 | .ส456 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4657 .ส456 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012766672
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4657 .ส456 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012766664
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4657 .ส456 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012766607
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4657 .ส456 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012766599
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4657 .ส456 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012766631
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4657 .ส456 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012766623
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4657 .ส456 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379012766615
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4657 .อ747 2552 ดุลพินิจการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องขังหรือจำเลยในกระบวนการยุติธรรมไทย / KPT4657 .ช33 2559 ทำไมประกันตัวไม่ได้ แล้วต้องทำอย่างไรจึงจะได้ประกันตัว / KPT4657 .ธ63 2559 การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้การควบคุมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / KPT4657 .ส456 2552 การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ปรับปรุงใหม่ตาม ป. วิ. อาญา แก้ไขล่าสุด ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2548 / KPT4659 .ส72 คู่มือการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย / KPT4659 .ส72 คู่มือการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย / KPT4660.ก23 2543 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ.-- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ.-- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.-- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544