โครงการศึกษาบทบาทหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาอันเกิดจากกฎระเบียบการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [คณะผู้วิจัย ชุมพร ปัจจุสานนท์ หัวหน้าโครงการและผู้วิจัย ; ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, ศาลทูล สันติวาสะ, จันตรี สินศุภฤกษ์ ผู้วิจัย].  (Text) (Text)

ชุมพร ปัจจุสานนท์
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล | ศาลทูล สันติวาสะ | จันตรี สินศุภฤกษ์
Call no.: KPT3057 .ช743Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2549Description: ก-ณ, 292 แผ่น : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; ได้รับเงินสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ.Subject(s): การพัฒนาที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยส่วนราชการ -- การบริการลูกค้า -- ไทยส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT3057 | .ช743
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3057 .ช743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012745353
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3057 .ช743 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012745361
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3057.ก312547ก4 2548 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547. KPT3057 .ข526 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 : ประกอบด้วย กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง / KPT3057 .ข526 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 : ประกอบด้วย กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง / KPT3057 .ช743 โครงการศึกษาบทบาทหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาอันเกิดจากกฎระเบียบการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย : KPT3057 .พ46 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 : KPT3057 .พ94 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : KPT3057 .พ94 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน :

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ได้รับเงินสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ.

การเคหะแห่งชาติ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์. ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544