โครงการจัดทำตัวชี้วัดความยุติธรรมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / โดย เดชา สังขวรรณ และคณะ.  (Text) (Text)

เดชา สังขวรรณ
Call no.: KPT1572 .ด726Call no.: CDG341Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2551Description: ก-ข, 194 หน้า : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วSubject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทยการบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประเมินผลงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT1572 | .ด726
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG341 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012747334
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572 .ด726 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012747326
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG338 2548 ดัชนีเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย = CDG339 2009 Summary of proceedings : CDG340 ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 : บทความวิจัย (proceedings) / CDG341 โครงการจัดทำตัวชี้วัดความยุติธรรมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / CDG343 การฟื้นฟูทรัพยากรสารสนเทศที่เปียกน้ำ CDG344 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2 CDG344 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม.

สำนักงานกิจการยุติธรรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544