รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน.  (Continuing resource) (Continuing resource)

บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2516- | นลินี ตันธุวนิตย์, 2499-
Call no.: HC445.ฮ9ย6 ร543Analytics: Show analyticsPublication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย, 2552-2556Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: ปี 2551 บรรณาธิการโดย: บุญเลิศ วิเศษปรีชา.; ปี 2552, 2555 บรรณาธิการโดย: นลินี ตันธุวนิตย์.; ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2551-2556.Subject(s): รางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ความยากจน -- ไทยการใช้ที่ดิน -- ไทยLOC classification: HC445.ฮ9ย6 | ร543
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013865259
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012333515
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013183497
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013183489
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012748639
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012748621
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012748647
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012748654
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015704670
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013889408
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013865218
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013865226
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013183455
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013183414
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013183448
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013183422
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013183430
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012748522
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012748506
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012748514
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014491972
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012748605
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013889416
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013865234
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013426029
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013426037
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012748548
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012748530
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013865242
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013183471
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013183463
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012748589
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012748597
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HC445.ฮ9ย6 ค945 โครงการศึกษาการตรวจสอบโดยสังคม : HC445.ฮ9ย6 บ722 เปิดขุมทรัพย์เศรษฐกิจ-- พิชิตความยากจน : HC445.ฮ9ย6 บ722 เปิดขุมทรัพย์เศรษฐกิจ-- พิชิตความยากจน : HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน. HC445.ฮ9ย6 ร543 2551 รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน. HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน. HC445.ฮ9ย6 ร543 2553 รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน.

ปี 2551 บรรณาธิการโดย: บุญเลิศ วิเศษปรีชา.

ปี 2552, 2555 บรรณาธิการโดย: นลินี ตันธุวนิตย์.

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544