โครงการพัฒนาภาวะผู้นำกับงานด้านสิทธิมนุษยชน (ต่อเนื่อง) : ฉบับสมบูรณ์ / โดย เดชา สังขวรรณ และคณะ.  (Text) (Text)

เดชา สังขวรรณ
Call no.: JC599.ท9 ด727Publication: [กรุงเทพฯ] : กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2552Description: 4 เล่ม : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): สิทธิมนุษยชน -- ไทยเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- การฝึกอบรมไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนความเป็นผู้นำLOC classification: JC599.ท9 | ด727
Contents:[ล. 1.] รายงานผลการศึกษาเอกสารพร้อมเอกสารแจกระหว่างการฝึกอบรม -- [ล. 2.] หลักสูตร -- [ล. 3.] รายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ -- [ล. 4.] สรุปรายงานผลการดำเนินงาน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ด727 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012754603
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ด727 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012754611
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ด727 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012754629
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ด727 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379012754637
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JC599.ท9 ด727 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำกับงานด้านสิทธิมนุษยชน (ต่อเนื่อง) : ฉบับสมบูรณ์ / JC599.ท9 ด727 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำกับงานด้านสิทธิมนุษยชน (ต่อเนื่อง) : ฉบับสมบูรณ์ / JC599.ท9 ด727 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำกับงานด้านสิทธิมนุษยชน (ต่อเนื่อง) : ฉบับสมบูรณ์ / JC599.ท9 ด727 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำกับงานด้านสิทธิมนุษยชน (ต่อเนื่อง) : ฉบับสมบูรณ์ / JC599.ท9 ท42 โครงการสำรวจและประมวลพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย / JC599.ท9 ท42 โครงการสำรวจและประมวลพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย / JC599.ท9 ธ37 สิทธิมนุษยชนในประวัติความคิดของสังคมไทย =

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

[ล. 1.] รายงานผลการศึกษาเอกสารพร้อมเอกสารแจกระหว่างการฝึกอบรม -- [ล. 2.] หลักสูตร -- [ล. 3.] รายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ -- [ล. 4.] สรุปรายงานผลการดำเนินงาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544