โครงการศึกษาการใช้ค่าธรรมเนียมคาร์บอน (Carbon surcharge) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและจัดการมลพิษทางอากาศ / โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ชยันต์ ตันติวัสดาการ, นิรมล สุธรรมกิจ, ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล.  (Text) (Text)

ชยันต์ ตันติวัสดาการ
นิรมล สุธรรมกิจ | ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
Call no.: HC79.ม44 ช463Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2552Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): ภาษีคาร์บอน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทยการลดคาร์บอน ไดออกไซด์ -- แง่เศรษฐกิจการลดคาร์บอน ไดออกไซด์ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทยสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: HC79.ม44 | ช463
Contents:ล. 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. Executive summary.
แสดงรายการนี้ใน: TUECON-ผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC79.ม44 ช463 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012876190
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC79.ม44 ช463 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012876208
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC79.ม44 ช463 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012876216
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC79.ม44 ช463 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012876224
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC79.ม44 ช463 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012758000
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC79.ม44 ช463 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012758034
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC79.ม44 ช463 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012757986
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner HC79.ม44 ช463 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012757994
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner HC79.ม44 ช463 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012758026
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC79.ม44 ช463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012758018
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HC79.ม44 ช463 ล. 1 โครงการศึกษาการใช้ค่าธรรมเนียมคาร์บอน (Carbon surcharge) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและจัดการมลพิษทางอากาศ / HC79.ม44 ช463 ล. 1 โครงการศึกษาการใช้ค่าธรรมเนียมคาร์บอน (Carbon surcharge) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและจัดการมลพิษทางอากาศ / HC79.ม44 ช463 ล. 1 โครงการศึกษาการใช้ค่าธรรมเนียมคาร์บอน (Carbon surcharge) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและจัดการมลพิษทางอากาศ / HC79.ม44 ช463 ล. 2 โครงการศึกษาการใช้ค่าธรรมเนียมคาร์บอน (Carbon surcharge) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและจัดการมลพิษทางอากาศ / HC79.ม44 ช463 ล. 2 โครงการศึกษาการใช้ค่าธรรมเนียมคาร์บอน (Carbon surcharge) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและจัดการมลพิษทางอากาศ / HC79.ม44 ช463 ล. 2 โครงการศึกษาการใช้ค่าธรรมเนียมคาร์บอน (Carbon surcharge) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและจัดการมลพิษทางอากาศ / HC79.ม44 ว44 การค้าใบอนุญาติปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และผลกระทบต่อสวัสดิการ =

ล. 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. Executive summary.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม. สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยเชิงนโญบายพลังงาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544