ผลกระทบของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาศาลปกครอง กรณีความเสมอภาคในการเข้ารับราชการ / จิตรารัตน์ พันธ์พิจิตร.  (Text) (Text)

จิตรารัตน์ พันธ์พิจิตร, 2517-
Call no.: KPT2465 .จ634Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2548]Description: ก-ณ, 294 แผ่น : ภาพประกอบISBN: 9741768834Other title: Effects of the decision of the constitutional court and the judgment of the administrative court pertaining to the equality of access to government position [Added title page title]Subject(s): ความเสมอภาค (กฎหมาย) -- ไทยการบริหารงานยุติธรรม -- ไทยไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การคัดเลือกและการแต่งตั้งไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมายLOC classification: KPT2465 | .จ634Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2465 .จ634 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012774502
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2460 .ส426 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัย / KPT2460 .ส63 สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT2465 .ค743 2562 คู่มือด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 / KPT2465 .จ634 ผลกระทบของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาศาลปกครอง กรณีความเสมอภาคในการเข้ารับราชการ / KPT2465 .ป62 ปัญหาความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนได้รับ ครั้งที่ 5 : KPT2465 .ภ62 หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย = The principle of equality in Thai legal system / KPT2465 .อ63 2556 ปัญหานิติวิธีที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ในคำวินิจฉัยที่ 15/2555 : รายงานฉบับสมบูรณ์ /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

Chittrarat Phunphichit

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544